Posts Tagged ‘HYBRID ASSISTANT’

HYBRID ASSISTANT 2

HYBRID ASSISTANT 2
Над полето с бутона EV могат да се видят още следните показания:   ТОТ - тотален разход на енергия в kWh AVG - среден разход на енергия kWh/100km При натискане на бутона EV ще видим ... Full story

HYBRID ASSISTANT

HYBRID ASSISTANT
Докато първото hybrid assistant РЪКОВОДСТВО даваше указания как се инсталира самата програма, следователно в това ръководство ще опишем най-важните и основни показания в приложението. Това ръководство няма за цел да обясни всички данни, които могат да се видят в това приложение, а само най-важните и основни неща. Програмата hybrid assistant не може напълно да замени оригиналното табло на PRIUS, но го допълва по прекрасен начин, с много ВАЖНИ ... Full story
Copyright © 2020 Service Hybrid. All rights reserved.