Posts Tagged ‘EXUS HYBRID’

HYBRID ASSISTANT 2

HYBRID ASSISTANT 2
Над полето с бутона EV могат да се видят още следните показания:   ТОТ - тотален разход на енергия в kWh AVG - среден разход на енергия kWh/100km При натискане на бутона EV ще видим ... Full story
Copyright © 2020 Service Hybrid. All rights reserved.