Posts Tagged ‘Как комарът уби Тойота 2 част’

Как комар уби Тойота Приус 2 част

Как комар уби Тойота Приус 2 част
Как комар уби Тойота Приус 2 част, техническа част. Тойота Приус 2 На базата на сигнала от МАФ сензора контролерът за управление на двигателя поддържа стехиометричния състав на сместа 14.7:1. С други думи сместа се счита за нормална (не бедна или богата) ако в цилиндъра се подаде 1 част гориво и 14.7 части въздух от общия състав на сместа. Разходомера за въздух не мери нито ... Full story
Copyright © 2020 Service Hybrid. All rights reserved.